บริการขึ้นทะเบียน เลขที่จดแจ้ง – ขอใบรับรองต่างๆ


               

          บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์, การผลิต และการจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งภายใน และต่างประเทศ อาทิเช่น จดแจ้งขึ้นทะเบียน อ.ย. ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (Food and Drug Administration Ministry of Public Health), การขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาลและหนังสือรับรอง (Halal Certificate) , ใบรับรองการผลิต , ใบรับรองเพื่อการส่งออก Certificate of free sale , Certificate of product origin , Certificate of manufacturer

 

 

  

 

 

บริการด้านอื่นๆ