บริการ วิจัยและพัฒนาสูตร เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม


 

      ด้วยมาตรฐานศูนย์วิจัยและพัฒนาเวชกรรม จึงทำให้เราเหนือกว่าในเชิง บุคลากร, การควบคุมคุณภาพ, การดำเนินการผลิต เรามีทีมงาน นักวิทยาศาสตร์ เภสัชกร นักเคมีและทีมแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการคิดค้นพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเราจึงมีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ โดยจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าวิจัย คือความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่น มีผลให้เกิดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกันเรามีนักวิจัยที่มีความชำนาญในการพัฒนาและวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม โดยเราได้แบ่งนักวิจัยออกเป็นทีม เพื่อให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ที่จะทำการพัฒนาจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นออกมาสู่ผู้บริโภคนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ ความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล

 
 

ขั้นตอนการ วิจัยและพัฒนาสูตร แบรนด์เครื่องสำอางและเวชสำอาง

1. แจ้งรายละเอียด พร้อมคุณลักษณะต่างๆที่ต้องการ

2. ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) ให้ทางฝ่าย R&D วิเคราะห์สูตร
(ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสารสกัดที่ไม่มีในบริษัท ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งซื้อสารนั้นๆ)
 
3. มัดจำก่อนเริ่ม พัฒนาสูตร 5,000 บาท (นำไปหักกับมูลค่าสินค้าที่ผลิตขึ้นจริง)
 
4. ขั้นต่ำการสั่งผลิตสินค้า 30,000 บาท ขึ้นไป (เฉพาะค่าผลิตภัณฑ์)
 
5. ระยะเวลาในการพัฒนาสูตร 7-14 วัน ทำการ
 
6. ส่งสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าเพื่อทดลองและประเมินผล
 
7. เมื่อยืนยันความพอใจสูตรแล้ว บริษัทส่งใบเสนอราคาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 
8. ชำระค่าใช้จ่ายก่อนการผลิต จำนวน 50% ตามใบเสนอราคา
 
9. ยื่นจดแจ้งเลข อย. และเมื่อได้รับเลข อย. ดำเนินการ ออกแบบโลโก้, บรรจุภัณฑ์ต่างๆ
 
10. กระบวนการผลิตใช้ระยะเวลา 8-14 วันทำการ
 
11. (นับตั้งแต่ได้รับบรรจุภัณฑ์, อุปกรณ์ครบถ้วน)
 
12. กระบวนการผลิตสินค้าเสร็จสิ้น ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือ 50%
 
13. ดำเนินการจัดส่งสินค้า


ขั้นตอนการ วิจัยและพัฒนาสูตร แบรนด์อาหารเสริม

1.แจ้งรายละเอียด พร้อมคุณลักษณะต่างๆที่ต้องการ

2. (ปริมาณการสั่งขั้นต่ำ 10,000 เม็ด/ผลิตภัณฑ์/ครั้ง)

3. ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) ให้ทางฝ่าย R&D วิเคราะห์สูตร

4. (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสารสกัดที่ไม่มีในบริษัท ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งซื้อสารนั้นๆ)

5. มัดจำก่อนเริ่ม พัฒนาสูตร 5,000 บาท (นำไปหักกับมูลค่าสินค้าที่ผลิตขึ้นจริง)

6. ระยะเวลาในการพัฒนาสูตร 7-14 วัน ทำการ

7. ส่งสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าเพื่อทดลองและประเมินผล

8. เมื่อยืนยันความพอใจสูตรแล้ว บริษัทส่งใบเสนอราคาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

9. ชำระค่าใช้จ่ายก่อนการผลิต จำนวน 50% ตามใบเสนอราคา

10. ยื่นจดแจ้งเลข อย. และเมื่อได้รับเลข อย. ดำเนินการ ออกแบบโลโก้, บรรจุภัณฑ์ต่างๆ

11. กระบวนการผลิตใช้ระยะเวลา 8-14 วันทำการ
12. (นับตั้งแต่ได้รับบรรจุภัณฑ์, อุปกรณ์ครบถ้วน)
13. กระบวนการผลิตสินค้าเสร็จสิ้น ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือ 50%
14. ดำเนินการจัดส่งสินค้า

 

 

 

  

 

 

บริการด้านอื่นๆ