OUR BUSINESS AND SERVICES

บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด รับผลิตและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคุณสร้างแบรนด์(OEM) ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว/หน้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ตำรับยา โดยโรงงานมาตรฐานระดับประเทศ พร้อมแลปได้มาตรฐานและทีมงานบุคคลากรทางการแพทย์

image

บริการผลิตเครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม และยา ด้วยสูตรมาตรฐาน 
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจสินค้าสำหรับสุขภาพและความงามของตนเอง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ

 

  ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ >> 

บริการ วิจัยและพัฒนาสูตร เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม 
ด้วยมาตรฐานศูนย์วิจัยและพัฒนาเวชกรรม จึงทำให้เราเหนือกว่าในเชิง บุคลากร, การควบคุมคุณภาพ, การดำเนินการผลิต เรามีทีมงาน นักวิทยาศาสตร์ เภสัชกร นักเคมีและทีมแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการคิดค้นพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
image
image

บริการขึ้นทะเบียน เลขที่จดแจ้ง – ขอใบรับรองต่างๆ
บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์, การผลิต และการจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งภายใน และต่างประเทศ อาทิเช่น จดแจ้งขึ้นทะเบียน อ.ย. ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (Food and Drug Administration Ministry of Public Health), การขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาลและหนังสือรับรอง (Halal Certificate) , ใบรับรองการผลิต , ใบรับรองเพื่อการส่งออก Certificate of free sale , Certificate of product origin , Certificate of manufacturer

บริการทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นจะต้องทำความสะอาด ก่อนการบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปิ้อน และบริการบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย 

image
image

บริการออกแบบฉลากสินค้าและฉลากบรรจุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ Graphic Design มีมากด้วยประสบการณ์เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าทุกท่านในทุกขั้นตอนการออกแบบ

บริการจัดส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
บริการจัดส่งสินค้าทุกวัน จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน
image
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์
บริการทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ว่าหากผู้บริโภคนำไปใช้แล้วจะเห็นผลจริง รวมทั้งมีความปลอดภัย 
บริการทดสอบความคงตัว (Stability) และ ความเข้ากัน (Compatibility) ผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นให้ได้มาตรฐาน