รายละเอียดโปรโมชั่น เดือนกันยายน 2561
 1. สั่งสินค้าภายในบริษัทครบ 60,000 บาท รับของแถม 30,000 บาท
 2. ฟรี ค่าออกแบบโลโก้ (มูลค่า 3,000 บาท)
 3. ฟรี ค่าจดแจ้งเครื่องสําอาง (มูลค่า 2,500บาท/สูตร)


เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯมาก่อน เท่านั้น
 • ระยะเวลาการสร้างแบรนด์ ระหว่าง วันที่ 10 – 30 กันยายน 2561 เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ หนึ่งโปรโมชั่น ต่อ สินค้าไม่เกินสองสูตร ( เฉพาะสินค้าสูตรมาตรฐานเท่านั้น )
 • ระยะเวลาการสั่งผลิตสินค้าและชำระค่ามัดจำ50% ในการสั่งผลิต ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น
 • ลูกค้าจะต้องส่งบรรจุภัณฑ์ในทางบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังจาก ลงนามรับทราบใบเสนอราคา
 • สินค้าจะผลิตเสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน หลังจาก ได้รับเลขที่จดแจ้ง
 • หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต ลูกค้าจะต้องรับสินค้าทั้งหมด ภายใน 15 วัน และชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งผลิตสินค้ามากกว่า 1 สูตร / โปรโมชั่น การจดแจ้งเลขที่ อย. สูตรที่สองขึ้นไป ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ( สูตรละ 2,500 บาท )
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / โอน / คืน / แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า