โปรโมชั่น 1 พ.ย. - 14 ธ.ค. 61
  • รายละเอียดโปรโมชั่น 1 พ.ย. - 14 ธ.ค. 61
  • สั่งสินค้าภายในบริษัทครบ 10,000 บาท รับของแถมพิเศษตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

  • ระยะการสร้างแบรนด์ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 14 ธ.ค. 61
  • ระยะเวลาการสั่งผลิตสินค้าและชำระค่ามัดจำ 50% ในการผลิตภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
  • สินค้าจะผลิตเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน หลังจากได้รับเลขที่จดแจ้งและบริษัทได้รับบรรจุภัณฑ์ครบถ้วน
  • หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต ลูกค้าจะต้องรับสินค้าทั้งหมดภายใน 15 วัน และชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ
  • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งผลิตสินค้า ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ฟรีค่าจดแจ้ง อย. 1 สูตร สูตรที่สองเป็นต้นไป คิดค่าใช้จ่ายสูตรละ 1,500 บาท
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/ โอน/ คืน / แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า