Efficacy Test

บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด มีบริการทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ว่าหากผู้บริโภคนำไปใช้แล้วจะเห็นผลจริง รวมทั้งมีความปลอดภัย  ซึ่งจะทดสอบจากอาสาสมัครตามจำนวนกลุ่มที่กำหนด ซึ่งการทดสอบ Efficacy Test แบ่งออกเป็น 3 การทดสอบ ได้แก่

1.  ทดสอบความปลอดภัย

การทดสอบปฏิกิริยาของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผิวผู้ใช้ ว่าผลิตภัณฑ์มีผลให้เกิดการระคายเคืองหรือไม่ ด้วยวิธีการ Single patch test หรือการทดสอบด้วยการนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปริมาณเล็กน้อยไปปิดทดสอบที่ผิวหนัง แล้วอ่านผลภายใน 48 ถึง 72 ชั่วโมง

2.   การทดสอบประสิทธิภาพ

การทดสอบ วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการวิจัย วัดผลประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ว่ามีคุณสมบัติตามที่ต้องการหรือไม่ เช่น ทดสอบความติดทนของเครื่องสำอาง ทดสอบครีมบำรุงผิวว่าให้ความชุ่มชื้นเพียงใดเมื่อนำไปใช้งานจริง เป็นต้น

3.  การวัดความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาสาสมัคร ทั้งในด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจขณะใช้ และหลังใช้ผลิตภัณฑ์

 

โดยการทดสอบ Efficacy Test จะใช้เวลาโดยประมาณ 1-3 เดือน ทั้งนี้สามารถเลือกรับบริการทั้ง 3 การทดสอบหรือเลือกทดสอบเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้

 หากท่านใดสนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2116 4256-8 หรือ 06 1415 8882