Shea Butter สารสกัดมาจากต้น Karite

Last updated: 2018-06-19  |  2322 Views  | 

Shea Butter
สารสกัดมาจากต้น Karite ในทวีปอัฟริกาตะวันตก
ทำหน้ำที่เป็นสำรบำรุงผิวและสำรให้ควำมชุ่มชื้น (Conditioning Agent & Moisturizer)
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้าเข้าสู่เซลล์ผิวให้ผิวเนียนนุ่มลื่น
ลดการสูญเสียน้า คืนความยืดหยุ่นให้กับผิว สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีปกป้องผิวจากรังสียูวีที่มาทาลายผิว ↓
++ทำให้ผิวเนียนนุ่ม แข็งแรง ผิวสุขภำพดี