Extract

สารสกัดน้ำมันบริสุทธิ์อาร์แกน (Argan Oil) พบถิ่นกำเนิดในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อคโค (Morocco) ซึ่งบางต้นอาจมีอายุยืนยาวถึง 200 ปี

สารสกัดผักบุ้งทะเล (Ipomoea Extract) เป็นสมุนไพรที่ใช้ถอนพิษจากแมงกระพรุน

แมงกะพรุนพระจันทร์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี 2551 พบว่าโปรตีนเรืองแสงที่ได้จากแมงกะพรุน สามารถนำไปพัฒนาวิทยาศาสตร์ และนำไปใช้ประโยชน์หลากหลายในงานวิจัยด้านชีววิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์

หอมหัวใหญ่ (Allium Cepa) เป็นพืชลงหัวอายุหลายปี มีถิ่นกำเนิดทางซีกโลกเหนือ มีปลูกตะวันออกกลางมานานนับพันๆปีทุกวันนี้มีการปลูกไปทั่วโลก

(นาโนไวท์ คอมเพล็กซ์) เพิ่มประสิทธิภาพความขาวอนุภาคระดับนาโนจากสวิสเซอร์แลนด์ โดยรวมสาร Whitening 3 ชนิด อาร์บูตินธรรมชาติ (Natural Arbutin) จากสารสกัดเบียเบอร์รี่ (Bearberries) วิตามินซี (Ascorbyl Palmitate) และกลูต้าไธโอน ในรูปแบบไลโปโซม

ไบโอซัลเฟอร์ (Biosulphur) ที่เกิดจากกระบวนการ biotechnology ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถละลายในน้ำได้ ทำให้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งแตกต่างหากผง sulphur ทั่วไป ที่ไม่สามารถละลายในน้ำได้ ทำให้มีประสิทธิภาพต่ำ

-

-

-

-

-

-