ส่องเทรนด์ธุรกิจ ยุคนิวนอร์มอลปี 64

Last updated: 2021-06-03  |  1741 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 ส่องเทรนด์ธุรกิจ [ยุคนิวนอร์มอล] ปี 64

 

ในปี 2563 ถือเป็นปีที่ทั่วโลกและประเทศไทยเรานั้น ได้รับอิทธิพลจากโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลก ทำให้วิถีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้การทำธุรกิจหรือการตลาดในช่องทาง Offline เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถช่วยทำให้ธุรกิจดำรงต่อไปได้ 

-ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหนึ่งในกูรูที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “Disruptive to Digital ปรับตัว ปรับความคิด ก่อนจะถูก Disrupt” ได้อย่างน่าสนใจ โดยกล่าวว่า ปี 2021 ต้องเป็นปีที่ดีกว่าที่ผ่านมา การคิดดีคิดบวกจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งโลกยุคดิสรัปชันเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันมานาน ในอนาคตมนุษย์ย่อมจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ หรือ AI ดังนั้นการรู้โลก รู้คน รู้เทคโนโลยี ถือเป็นยันต์ที่จะทำให้เราสามารถต่อสู้ในโลกดิสรัปชันได้ 

 

รู้โลก รู้คน รู้เทคโนโลยี

รู้โลก : การเป็นคนที่รู้เท่าทันโลกในยุคปัจจุบัน เนื่องจากโลกจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป แม้ว่าจะไม่มีสถานการณ์โควิดเข้ามา เห็นได้จากช่วงต้นปี เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใน จ.อุบลราชธานี แต่ก่อนหน้านั้นกลับมีเหตุการณ์แม่น้ำโขงแล้งที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

รู้คน : เราต้องเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันที่จำนวนประชากรน้อยลง ทำให้ช่องว่างระหว่างวัยมีมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องจัดการทุนมนุษย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้

รู้เทคโนโลยี : เทคโนโลยีถือเป็นอาวุธลับของมนุษย์ ที่จะช่วยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องมีการใช้อย่างเหมาะสม

 

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโฆษณา LINE Thailand กล่าวว่า "เมื่อเรามี 1st Party Data อยู่ในมือเรา จึงเหมือนกับการมองเห็นทิศทางที่ธุรกิจจะสามารถไปต่อได้ ยิ่งมี Data มากเท่าไร ธุรกิจก็ยิ่งมีความได้เปรียบเท่านั้น กล่าวได้ว่า More Data = More Revenue = Less Risk ข้อมูลมาก กำไรยิ่งมาก ความเสี่ยงยิ่งน้อย"

Build : สร้างช่องทางสำหรับการรับ 1st Party Data

Analyse : นำ 1st Party Data ที่ได้รับมาวิเคราะห์ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภค

Engage : เข้าถึงผู้บริโภคด้วยวิธีต่างๆ ตามที่ได้วิเคราะห์ เช่น ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอาจมีความชอบ ความสนใจ หรือพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการจึงเลือกหยิบยื่นสิ่งที่มีแนวโน้มว่า จะตรงกับความสนใจของผู้บริโภคมากที่สุด

 

จากข้างต้นกล่าวได้ว่า ในปี 64 นี้ ไม่ว่าจะทำธุรกิจประเภทไหนก็ต้องมีการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นให้พร้อม บวกกับสานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่เข้ามามีัผลกระทบที่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่ในหลายๆส่วนทำให้ นักธุรกิจอย่างเราต้องศึกษา วิเคราะห์และรับมือให้ทุกวิธี รู้โลก รู้คน รู้เทคโนโลยี เพียงเท่านี้ก็จะสามารถปรับตัวตามาทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถพาธุรกิจของเราให้อยู่รอดได้ในทุกๆสถารการณ์นั่นเอง

 

อ้างอิงจาก : infoquest