สัญลักษณ์ “DBD” ซื้อของร้านนี้ มั่นใจไม่ถูกโกง

Last updated: 2019-07-03  |  10191 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

สัญลักษณ์ “DBD” ซื้อของร้านนี้ มั่นใจไม่ถูกโกง

ในปัจจุบันการขายของผ่านออนไลน์เป็นช่องที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกยุคดิจิตอลเพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว แต่หลายๆครั้ง มิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์ เช่น โอนเงินแล้วไม่ได้ของ, การหลอกขายสินค้าด้อยคุณภาพ โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง, สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ ตามที่เห็นบนหน้าข่าว ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความลังเลในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนั้นหากคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีร้านค้าออนไลน์ “ความน่าเชื่อถือ” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ-ขายกับคุณ วันนี้ AT-ZE ขอแนะนำ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือสำหรับร้านค้าออนไลน์ ที่จะให้ผู้บริโภคไว้วางใจธุรกิจของคุณ

 

สัญลักษณ์ DBD คือ เครื่องหมายสำหรับธุรกิจหรือร้านค้าออนไลน์ที่รับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำสัญลักษณ์ Registered แสดงบนหน้าร้านออนไลน์ของตนได้

 

 

ประโยชน์ของสัญลักษณ์ DBD คือ การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจและร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนรับรองกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่ามีตัวตนจริง สามารถตรวจสอบได้ ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าว่าจะได้รับสินค้าจริง ไม่ถูกโกง และร้านค้าออนไลน์สามารถยื่นขอใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark) ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าเครื่องหมาย Registered ได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังจะได้รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ ในวงการธุรกิจ E-commerce เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณ 

 

การยื่นขอสัญลักษณ์ DBD มีขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมเอกสารในการขอสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของร้าน

- แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

- เอกสารการจดโดเมนเนม (เฉพาะกรณีที่มีเว็บไซต์และชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนม ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์)

- Print หน้าแรกของเว็บไซต์ , สินค้า/บริการที่ประกอบพาณิชยกิจ และวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ

- วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า
    • แผนที่ตั้งร้านค้า
    •หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือจดทะเบียนบริษัท (กรณีจดในนามนิติบุคคล)

 

2. การยื่นเอกสารจดทะเบียน

สำหรับธุรกิจที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตใกล้บ้าน หรือศาลาว่าการของกรุงเทพฯ, ส่วนในเขตภูมิภาค ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ที่องค์การบริการส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน

 
ผู้ประกอบการธุรกิจและร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945 หรือที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง