Viral Marketing กลยุทธ์ปากต่อปาก...พาชวนซื้อ

Last updated: 2019-07-03  |  5969 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Viral Marketing กลยุทธ์ปากต่อปาก...พาชวนซื้อ

     ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้พัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างมาก นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงสำคัญทั้งในทางธุรกิจและการดำเนินชีวิต เช่น อินเตอร์เน็ตไร้สาย สมาร์ทโฟน และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้คนบนสังคมออนไลน์ให้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ สื่อออนไลน์จึงเป็นช่องทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กลยุทธ์การตลาดอะไร ที่จะดึงดูดใจและสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคได้มากที่สุดในยุคปัจจุบัน

 

      Viral Marketing หรือกลยุทธ์แบบปากต่อปาก เป็นเทคนิคทางการตลาดที่ใช้วิธีบอกเล่าแบบปากต่อปากแพร่กระจายข้อมูลจากคนหนึ่งสู่คนอื่นรอบตัวติดต่อกันไปเรื่อยๆ คล้ายกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยมีการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลไปยังผู้บริโภค เช่น Social Media หรือ Youtube ซึ่งรูปแบบการทำ Viral Marketing มีความหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ ข้อความตัวอักษรสั้นๆ , คลิปวีดีโอ และสื่อความรู้อิเล็คทรอนิคส์อย่าง E-book เป็นต้น


     อย่างไรก็ดีสิ่งสำคัญที่จะทำให้ Viral Marketing ประสบความสำเร็จคือ การทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อและอยากแชร์บอกต่อให้คนอื่นรู้ สิ่งนั้นจึงจะถูกแพร่กระจายส่งต่อไปยังบุคคลรอบข้างอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นกระแสบนโลกโซเชียล ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกระแสของ Viral มีดังนี้  

 

 

Social Currency : เนื้อหาที่ทำให้ตัวเองดูดีในโลกสังคม

ภาพลักษณ์ในสังคมเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ สิ่งที่ผู้คนมักจะแชร์หรือบอกต่อจะต้องส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของตนเอง ทำให้ตนเองดูดี มีความรู้ ในสายตาของผู้อื่น และโดยเฉพาะเรื่องที่คนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้จะได้รับการแชร์มากที่สุด เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน ความรู้ไอทีต่างๆ หรือ Raw Matterial เครื่องสำอางใหม่ๆ

Triggers : เนื้อหาหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ผู้รับสารมีประสบการณ์ร่วมกัน

ในหลายครั้งที่การทำ Viral Marketing ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะเนื้อหาไกลตัวผู้บริโภค ขาดองค์ประกอบสำคัญอย่างสิ่งกระตุ้นเตือนให้ผู้คนเกิดสนใจและมีส่วนร่วมกับเนื้อหา ในสิ่งที่เราจะสื่อ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นเรื่องราวที่มีความเฉพาะกลุ่มสูง ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะไม่เข้าใจและไม่มีส่วนร่วมเกิดขึ้น 
 

Emotion : เนื้อหาที่ส่งผลต่ออารมณ์ของคนรับสาร

อารมณ์คือความรู้สึกที่เกิดจากสิ่งต่างๆเข้ามากระทบร่างกายของเรา กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งถ้ามีการแสดงออกของอารมณ์ร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สิ่งนั้นย่อมกลายเป็นกระแสสังคม ซึ่งในการสร้าง Viral จึงควรมีเรื่องราวกระตุ้นอารมณ์ของผู้คนเป็นส่วนประกอบด้วย เพื่อทำให้เกิดการแชร์ต่อจนกลายเป็นกระแสสังคมได้


Public : เนื้อหาที่เป็นกระแสของคนส่วนใหญ่ หรือกำลังเป็นกระแสในสังคม

สิ่งที่จะสร้างกระแสบนโลกโซเชียลได้ ต้องเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ และแพร่กระจายออกสู่สังคมในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว พูดง่ายๆว่า การหยิบเรื่องราว เนื้อหา หรือเหตุการณ์ ที่คนทั่วไปให้ความสนใจมาต่อยอด จะสามารถเกาะกระแสดึงดูดความสนใจจากผู้รับสารได้มากขึ้น
 

Practical Value : เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร

Viral Marketing ที่จะมียอดแชร์ติดต่อกันเป็นจำนวนมากจนเป็นกระแสสังคมออนไลน์ได้นั้นต้องมีเรื่องราวที่ให้ความรู้, ข้อคิด หรือคำแนะนำ ที่มีประโยชน์และอยู่ในความสนใจของผู้คนจำนวนมาก ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ เพื่อให้เข้าถึงคนในทุกกลุ่ม เช่น การเก็บออมเงิน คำนวณภาษี


Stories

อีกปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ Viral ของเรานั้นมีความน่าสนใจและดึงดูดใจนักท่องโซเชียลได้ คือ การสร้างเรื่องราวความเป็นมาต่างๆ (Story Telling) ของสินค้าหรือแบรนด์ประกอบเพิ่มใส่ใน Viral Marketing จะช่วยทำให้ผู้คนรู้สึกสนุก มีอารมณ์ร่วมคล้อยตามได้มากกว่า และไม่รู้สึกอึดอัดหรือถูกยัดเยียดในสิ่งนั้น และที่สำคัญคือทำให้ผู้คนสามารถจดจำแบรนด์ของเราได้

 

     Viral Marketing หรือกลยุทธ์ปากต่อปาก มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในฐานะเครื่องมือแพร่กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่แบรนด์และสินค้ามากกว่าโฆษณารูปแบบอื่นเพราะเกิดจากการบอกต่อของผู้ใช้สินค้าตัวจริง นอกจากนี้ยังเน้นอาศัยความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ Viral Marketing ก็เสมือนเป็นดาบสองคม หากผู้ใช้เผยแพร่ในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ก็จะสร้างกระแสแง่ลบให้เกิดขึ้นกับแบรนด์และสินค้าได้เช่นกัน