บัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า สำคัญอย่างไร ทำไมผู้ประกอบการควรต้องมี ?

Last updated: 2019-07-03  |  15523 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า สำคัญอย่างไร ทำไมผู้ประกอบการควรต้องมี ?

     ท่ามกลางการขับเคี่ยวในแวดวงธุรกิจที่ผู้ประกอบการต่างคำนึงถึงการแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมทั้งการจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อดึงดูดใจกลุ่มผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าของตน นอกจากนี้ความน่าเชื่อถือของสินค้าก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะยิ่งมีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลดีมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะหนังสือรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตต่างๆจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะเป็นใบเบิกทางให้ธุรกิจก้าวไปได้ไกลมากกว่าแค่ตลาดภายในประเทศที่มีฐานลูกค้าจำนวนจำกัด

 

     ในสมัยก่อนนั้นการจะติดต่อขอเอกสารและใบอนุญาตจากหน่วยงานของภาครัฐ ต้องผ่านขั้นตอนดำเนินการยุ่งยากและใช้ระยะเวลานาน แต่ถ้าผู้ประกอบการมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า ซึ่งเป็นบัตรที่กรมการค้าต่างประเทศออกให้กับผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้า จะช่วยลดเอกสารและขั้นตอนในการติดต่อกับกับกรมการค้าต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีความสะดวกในการติดต่องานราชการมากยิ่งขึ้น

 

     การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าตามมาตรฐานการควบคุมของกรมการค้าต่างประเทศ จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทคู่ค้าต่างชาติในการเจรจาธุรกิจ ซึ่งผลดีในระยะยาวต่อผู้ประกอบการ สามารถขยายการลงทุนและส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆได้ง่าย มีช่องทางการเจรจาและสร้างความร่วมมือทางธุรกิจได้หลากหลายขึ้นทั้งในและนอกประเทศ

 

     นอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอหนังสือรับรองและใบอนุญาตต่างๆ ที่ต้องใช้ในการส่งออกและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ รวมทั้งหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือ Certificate of Origin ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศนั้นๆ ทำให้ต้นทุนของสินค้าลดลงและแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ดียิ่งขึ้น

 

การยื่นขอ บัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า มีขั้นตอนดังนี้

1.ลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ www.dft.go.th
2.ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า
3.สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.09)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
5. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้รับมอบอำนาจ

 

 

ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงามที่ต้องการยื่นขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า สามารถขอติดต่อได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือสอบถามข้อมูลและการดำเนินการเพิ่มเติมได้ที่ AT-ZE