เครื่องหมาย อย. กับ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

Last updated: 2019-07-03  |  10994 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

เครื่องหมาย อย. กับ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

จากกระแสสังคมในปัจจุบันที่ผู้บริโภคเริ่มตื่นตัวและหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงการทานอาหารเสริมชนิดต่างๆ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภค เพราะความสะดวก รวดเร็ว และสรรพคุณสารอาหารที่พร้อมเสิร์ฟให้แก่ร่างกาย


 

“ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจัดเป็นอาหารประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อเสริมสารอาหารบางอย่างให้แก่ร่างกาย”

การยื่นขอจดแจ้ง เลข อย. อาหารเสริมเป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  แบบ สบ.5 และ แบบ สบ.3

 

 

     -แบบ สบ.5 ใช้สำหรับยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ทาง อย. อนุญาตให้ใช้ได้ มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3-4 เดือน เช่น กลุ่มวิตามิน A , C , E ซึ่งเป็นสารที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี ใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามอย่างแพร่หลาย เพราะมีความปลอดภัยสูง ผ่านการรับรองจากทาง อย.

     -แบบ สบ.3 ใช้ยื่นคำขออนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบสำคัญ ยังไม่ได้จดแจ้งกับทาง อย. มีขั้นตอนดำเนินการและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นานกว่าแบบ สบ.5 ประมาณ 4-6 เดือน

 

 

     จะเห็นได้ว่า ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ว่าประเภทใด ล้วนต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนานกว่าการขอเลข อย.เครื่องสำอางทั้งสิ้น เพราะอาหารเสริมเป็นสิ่งที่ผู้บริโภครับประทานเข้าไปในร่างกาย จึงต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดสูงกว่า ทั้งการตรวจหาสารเป็นพิษ สารปนเปื้อน และแบคทีเรีย ไม่ให้มีปริมาณเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภค   

     ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ยื่นขอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสถานที่ผลิต อุปกรณ์การผลิต กระบวนการผลิต ตลอดจนการบำรุงรักษาและทำความสะอาด ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิต GMP รวมไปถึงผ่านการตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับเครื่องหมาย อย. มีมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

 

     AT-ZE เป็นผู้ผลิตและให้บริการสร้างแบรนด์สุขภาพและความงามชั้นนำของประเทศ เราควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารเสริมด้วยมาตรฐานผลิตยาสากล GMP PIC/S ซึ่งมีข้อกำหนดกว่า 457 ข้อ สูงกว่ามาตรฐาน GMP ทั่วไป พร้อมทั้งมีบริการยื่นขอจดแจ้งเลข อย. อาหารเสริมให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ AT-ZE ผลิตมีโภชนาการและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

     อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีต้องมีเลขทะเบียน อย. อย่างถูกต้อง และไม่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงในการป้องกันหรือรักษาโรคซึ่งถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย