เจาะตลาดสร้างโอกาส เครื่องสำอางไทยในแดนพญามังกร ตอนที่1

Last updated: 2019-07-03  |  5421 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

เจาะตลาดสร้างโอกาส เครื่องสำอางไทยในแดนพญามังกร

เพิ่งผ่านพ้นไปสำหรับเทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนที่มีการเฉลิมฉลองไปทั่วโลกเพราะคนจีนไม่ว่าอยู่ที่ไหน ก็ยังคงความเป็นคนจีน รักษาประเพณีและความเชื่อของตนไว้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งประเทศจีนถือเป็นชาติมหาอำนาจที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก ทั้งในฐานะผู้ผลิตสินค้าป้อนสู่ตลาดโลกและผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมหาศาล เนื่องด้วยจำนวนประชากรที่มีมากกว่า 1,347 ล้านคน ทำให้ประเทศจีนเป็นตลาดบริโภคที่มีความน่าสนใจอย่างมาก

 

 

 

 

     ณ ปัจจุบัน เมืองไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน โดยเฉพาะชาวจีนที่มาเยือนถึงปีละกว่า 8 ล้านคน และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและการค้าภายในประเทศของเรา เช่นเดียวกับสินค้าของไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวจีน จนซื้อกลับเป็นของฝากให้คนที่บ้าน เช่น กางเกงมวยไทย กระเป๋า ผลไม้ และสมุนไพรต่างๆ ทั้งนี้ก็เพราะสินค้าเรามีเอกลักษณ์ คุณภาพดี และราคาไม่แพง ซึ่งค่านิยมสินค้าไทยของคนจีนในขณะนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพและความงามไทยที่จะขยายตลาดเครื่องสำอางสู่ผู้บริโภคชาวจีน

 

     

     ซึ่งผู้ประกอบการควรศึกษาและเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนก่อนว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทใด ลักษณะใด เพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาสินค้าให้ดึงดูดใจผู้บริโภคชาวจีนได้  รวมทั้งดำเนินการติดต่อทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้า ของกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อความสะดวกในการติดต่อขอเอกสารกับหน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อทางธุรกิจให้แก่บริษัทคู่ค้าชาวจีนด้วยมาตรฐานการรับรองจากกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจส่งออกที่ดี มีความน่าเชื่อถือ

     เครื่องสำอางที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในจีนได้ สินค้าต้องผ่านขั้นตอนการดำเนินการและตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มงวด จากกระทรวงสาธารณสุข ,การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพเครื่องสำอางจากหน่วยงาน SFDA , ศุลกากร และ CIQ ที่ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องฉลากสินค้า ขนาด และปริมาณ เป็นต้น

 

 

     AT-ZE เป็นผู้ผลิตและให้บริการสร้างแบรนด์สุขภาพและความงามชั้นนำ เรามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ,เครื่องจักร ,เทคโนโลยี ตลอดจนความเชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ความงามที่เราผลิตภายใต้มาตรฐานสากล GMP PIC/S ก็เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศต่างๆ เราจึงพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงามทุกท่าน ส่งออกเครื่องสำอางแบรนด์ไทยไปเปิดตลาดจีน

 

อ่านต่อ... เจาะตลาดสร้างโอกาส เครื่องสำอางไทยในแดนพญามังกร ตอน 2 : ปรากฏการณ์พลังผู้บริโภคชาวจีน