Barcode สำคัญอย่างไรในการประกอบธุรกิจ ?

Last updated: 2019-07-03  |  7851 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Barcode สำคัญอย่างไรในการประกอบธุรกิจ ?

บาร์โค้ด (barcode) คือ เลขหมายประจำตัวของสินค้า ประกอบด้วยแท่งสีดำและสีขาว วางเรียงต่อกันในแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนชุดตัวเลขและตัวอักษร ติดอยู่ที่ข้างแพ็คเกจของผลิตภัณฑ์ สามารถอ่านค่าโดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด ซึ่งจะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บบันทึกข้อมูล นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในสินค้าและการบริการต่างๆ

 

Barcode มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงาม คือ ทำให้ขั้นตอนการซื้อขายสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว พนักงานขายไม่ต้องเสียเวลาบริการลูกค้า และการบริหารจัดการสินค้าง่ายขึ้นเพราะใช้ระบบตัดยอดสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลสินค้าย้อนหลังและวางแผนธุรกิจได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. และเป็นสัญลักษณ์ยืนยันคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้าทั้งจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ

 

การยื่นขอ Barcode มีขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมเอกสารในการขอสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน

ประกอบด้วย  -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
             -สำเนาทะเบียนบ้าน
             -สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
             -สำเนา ภ.ง.ด. 90,91 หรือสำเนาใบเสร็จชำระภาษี
             -ใบสมัครสมาชิกของสถาบันฯ
             -รูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือ โบรชัวร์ หรือ รูปฉลากผลิตภัณฑ์

2. ยื่นเอกสารการสมัครสมาชิก และชำระค่าสมาชิก โดยใบสมัครจะต้องใช้ใบสมัครตัวจริงเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันฯ หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

3. ระยะเวลาในการดำเนินการ 7 วันทำการ หลังจากยื่นเอกสาร และ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยทางสถาบันฯ จะทำการจัดส่งหนังสืออนุมัติเลขหมายไปยังท่านทางไปรษณีย์

 

 

     ทั้งนี้หากผู้ประกอบการธุรกิจที่ยื่นขอสมัครสมาชิก มีรายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้า 7,000 บาท และชำระเฉพาะค่าสมาชิกรายปีเท่านั้น ซึ่งอัตราค่าสมาชิก 1,500 บาท สามารถสร้างบาร์โค้ดสินค้าได้จำนวน 9 เลขหมาย และอัตราค่าสมาชิก 3,000 บาท รองรับการสร้างบาร์โค้ดสินค้าสูงสุดถึง 99 เลขหมาย ครอบคลุมสำหรับแบรนด์สุขภาพและความงามที่มีหลายไลน์สินค้าและผลิตภัณฑ์หลากหลาย

 


     นอกจากเลขหมายประจำตัวบริษัท(GLN) สำหรับสร้าง Barcode สินค้าที่จะได้รับแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นสมาชิกของสถาบันรหัสสากล สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้ต่างๆที่ทางสถาบันจัดขึ้นได้ และได้รับสิทธิ์ร่วมออกงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าของภาครัฐและเอกชนในราคาพิเศษ ตลอดจนบริการขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าของประเทศไทย เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีศุลกากรระหว่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดการยื่นขอ Barcode เพิ่มเติมได้ที่: สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02-345-1200 หรือ E-mail : Info@gs1thailand.org