บริการดี ส่งสินค้าฟรีด้วยใจ by AT-ZE

Last updated: 2019-07-03  |  2242 จำนวนผู้เข้าชม  | 

     

     ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากเรื่องกระบวนการผลิตและมาตรฐานของสินค้าที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ความรวดเร็วและตรงต่อเวลาของขั้นตอนการจัดส่งสินค้าก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้เช่นกัน เพราะถ้าไม่มีระบบการจัดการสินค้าและการขนส่งที่ดี สินค้าก็จะไม่สามารถไปถึงมือผู้รับได้ทันเวลาหรืออาจเกิดความเสียหายระหว่างทางได้ 


   

 

     AT-ZE เป็นผู้ผลิตและให้บริการสร้างแบรนด์สุขภาพและความงามชั้นนำของประเทศ ที่มีบริการแก่ลูกค้าแบบ One Stop Service เราให้ความสำคัญในทุกๆขั้นตอน ภายใต้ระบบการจัดการอย่างมืออาชีพ รวมถึงขั้นตอนบริการจัดส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งทั้งภาครัฐและเอกชน ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดส่งสินค้าของบริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย ก่อนดำเนินการจัดส่งสินค้าตรงตามวันเวลาและสถานที่รับของที่ลูกค้าระบุ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักการโลจิสติกส์ที่ทาง AT-ZE ให้ความสำคัญและยึดถือตลอดมา


 

 

 

"เพราะเราทราบดีว่าเวลาคือสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ"