Clean Room ห้องที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยา

Last updated: 2019-07-03  |  5748 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Cleanroom คืออะไร (ห้องปลอดเชื้อ, ห้องคลีนรูม, ห้องสะอาด)?

คลีนรูม (Cleanroom) หรือที่มักเรียกกันว่า "ห้องปลอดเชื้อ" หรือ "ห้องสะอาด" หมายถึง ห้องสะอาดที่มีการควบคุม
ปริมาณอนุภาค ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ให้มีไม่เกินระดับที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการควบคุมปัจจัยเสริมต่างๆ ได้แก่ คุณลักษณะและความเร็วของลม อุณหภูมิ แรงดัน และระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องอีกด้วย คือมาตรฐานของโรงงานผลิตยาที่เรานำมาใช้เป็นโรงงานผลิตครีม


การปฏิบัติงานภายในห้องคลีนรูมนั้น มีกฎระเบียบมากมายหลายข้อ เพื่อให้สินค้าได้คุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ตามที่กำหนด พนักงานทุกคนที่จะผ่านเข้าห้องคลีนรูม จำเป็นต้องทำความสะอาดร่างกายและสวมชุดเฉพาะ จากนั้นจึงผ่านห้อง Air Lock ซึ่งควบคุมความดันอากาศให้สูงกว่าห้องใกล้เคียง เพื่อป้องกันมิให้สิ่งสกปรกหรือฝุ่นละลองจากห้องใกล้เคียงไหลเข้าสู่ห้องคลีนรูม