ทำความรู้จักกับระบบอากาศในโรงงานผลิตยา

Last updated: 2019-07-03  |  9868 จำนวนผู้เข้าชม  | 


Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) คืออะไร?

HVAC คือ ระบบที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การเคลื่อนไหวของอากาศ และคุณภาพของอากาศ เพราะฉะนั้นจึงเป็นระบบที่สำคัญในโรงงานผลิตยา เพราะส่งผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษาของผลิตภัณฑ์
HVAC ในอุตสาหกรรมการผลิตยา จะมีข้อบังคับใช้มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะสภาวะอากาศในพื้นที่ Good Manufacturing Practice (GMP) เช่น

• การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของห้องทำงาน

• การควบคุมความดันอากาศของห้อง รวมถึงความแตกต่างของความดันระหว่างห้องที่ติดกัน (Differential pressure) ซึ่งป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นยาหรือเชื้อโรค

• การลดฝุ่นละอองจากอากาศภายนอกที่ถูกนำเข้ามาในห้องทำงาน

• การควบคุมการเคลื่อนไหวของอากาศภายในห้อง

 

อุปกรณ์สำหรับ ระบบ HVAC มีอะไรบ้าง?

1. Air Handling Unit (AHU)
An Air Handling Unit  จะมีลักษณะเป็น casing box ตามรูปที่1 โดยภายในจะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆอีกมายมาก ตามรูปที่  เช่น พัดลม คอยล์ให้ความร้อน คอยล์ให้ความเย็น ตัวกรองอากาศ เป็นต้น

รูปที่1รูปที่2• Return Fan เป็นพัดลมที่ดูดอากาศที่วนกลับมาจากห้องทำงาน(Return Air:RA) เข้าไปใน AHU อีกครั้ง มารวมกันกับอากาศที่ถูกดึงมาจากภายนอก (Outside Air:OA หรือFresh air) กลายเป็น Mixed Air

• Mixed Air จะผ่าน Pre-Filter หรือ Intermediate Filter กรองฝุ่นละอองที่มากับอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้ Heating coil และ Cooling coil ได้รับความเสียหาย

• อากาศจะได้รับความร้อนจาก Heating coil และความเย็นจากการผ่าน Cooling coil เพื่อปรับอุณหภูมิและกำจัดความชื้นของอากาศ

• Dehumidifier เป็นอุปกรณ์ที่ลดความชื้นในอากาศ โดยอาจจะใช้ Cooling coil ในการทำให้ไอน้ำในอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ หรืออาจใช้สารดูดความชื้นดูดซับความชื้นในอากาศออกไป

• Supply Fan จะดูดอากาศที่ปรับอุณหภูมิและความชื้น ผ่าน Final Filter ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ High Efficiency Filter เช่น HEPA เป็นต้น
 

2. Ductwork

รูปที่3
 

3. Damper or LouverDampers และ Louver เป็นตัวควบคุม Airflow ของ Return Air หรือ Supply Air

4. Diffuser, Register, and Grilleหัวจ่ายอากาศ ซึ่งSupply Air ควรอยู่ที่ฝ้า แต่สำหรับ Return Air ควรอยู่ที่ผนังใกล้กับพื้น (Low return) เพื่อให้แน่ใจว่า Air flow เคลื่อนจากข้างบนลงมาข้างล่าง และมีการเคลื่อนไหวของอากาศทุกพื้นที่ในห้อง