แจ้งรายชื่อพ้นสภาพพนักงานจากบริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด