เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิต
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข