เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิต
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

 
ISO 22716 (GMP)
มาตรฐานที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปการควบคุมการจัดส่งและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จะเข้ามาจำหน่ายในกลุ่มประเทศในยุโรปจะต้องผ่านมาตรฐานนี้