เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิต
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
ISO 9001: 2015
มาตรฐานในการบริหารจัดการการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้ามีการควบคุมตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบอย่างมีนัยสำคัญ
 
 
 
 
 
 
ISO 22716 (GMP)
มาตรฐานที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปการควบคุมการจัดส่งและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จะเข้ามาจำหน่ายในกลุ่มประเทศในยุโรปจะต้องผ่านมาตรฐานนี้