กิจกรรม


เพราะ “การศึกษา” คือรากฐานของชีวิต… ความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

Scoop : ร้อยล้านสร้างได้ By AT-ZE