อัพเดทล่าสุด: 2017-06-20  |  กิจกรรม

ในปัจจุบัน มีผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากในสังคม ที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่มีกำลังทรัพย์พอที่จะแบ่งปันให้ได้ ทางบริษัทตระหนักเห็นถึงความขาดแคลนในสิ่งจำเป็นต่างๆตลอดจนทุนทรัพย์ที่ยังมีผู้ต้องการความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก ทางคณะผู้บริหาร บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด จึงอนุมัติให้จัดโครงการขึ้นตามแนวคิด ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยได้รวบรวมทุนทรัพย์และสิ่งของจำ จากพนักงานทุกคนที่ต้องการมีส่วนร่วม เพื่อนำไปบริจาค ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2560 สถานที่ ในครั้งนี้คือ “โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา - บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน” ในวันเสาร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา .