อัพเดทล่าสุด: 2018-02-12  |  กิจกรรม

เพราะ “การศึกษา” คือรากฐานของชีวิต… ความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต