อัพเดทล่าสุด: Feb 12, 2018  |  กิจกรรม

เพราะ “การศึกษา” คือรากฐานของชีวิต… ความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต